Kontaktuppgifter:

maria@nordlundkonsult.se                                 076-825 52 58
emma@nordlundkonsult.se                                070-248 62 27

Postadress:

Ulleniusgatan 30

962 33 Jokkmokk

Maria Nordlund

Maria är biolog med magisterexamen inom biologi/geovetenskap från Stockholms universitet, och har läst kurser inom Hållbart familjeskogsbruk vid Linné universitetet.

Maria har stor erfarenhet av olika typer av naturvärdesinventeringar, artinventeringar och artutredningar. Hon har arbetat med att skapa biologisk mångfald och öka naturvärden, t.ex vid flera stora miljökompensationsprojekt åt bl.a. gruvföretag samt jobbat med naturvård och skötselplaner inom skogsbruket.

Emma Länta

Emma har läst Biologisk-Geovetenskaplig linje på Stockholms Universitet.

Hon har stor kunskap inom GIS och erfarenhet av bearbetning av geodata, analyser samt kartframställning.

Emma har även arbetat med skogsskötsel så som planering av skogsvårdsåtgärder och upprättande av skogsbruksplaner. Hon har också erfarenhet av naturvård och har jobbat med flera av Sveaskogs ekoparker där hon bland annat har skrivit ekoparksplaner, deltagit i arbetet med landskapsanalyser och utfört inventeringar.

Nordlund Konsult AB

Ulleniusgatan 30
962 33 Jokkmokk

info@nordlundkonsult.se
076-825 52 58

© Nordlund Konsult AB