NORDLUND KONSULT AB

Företaget utför naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar av olika naturmiljöer och artgrupper. Inventeringarna utförs enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Nordlund konsult arbetar också med ekologisk kompensation, dvs att skapa biologisk mångfald och öka naturvärden då naturmiljöer av någon anledning måste exploateras. Företaget har bl.a jobbat med stora miljökompensationsprojekt till Boliden Mineral AB där död ved inklusive vedlevande arter flyttats till nytt område. Arbetet har bestått av planering, inventering, utförande och uppföljning av kompensationsåtgärder.

Därtill erbjuder företaget tjänster inom GIS (geografiska informationssystem), upprättar skötselplaner för skyddade områden, gör artutredningar, skogliga naturvärdesbedömningar, skogsuppskattningar och skogsbruksplaner.

Tveka inte att kontakta oss, och följ oss på Instagram!

Nordlund Konsult AB

Ulleniusgatan 30
962 33 Jokkmokk

info@nordlundkonsult.se
076-825 52 58

© Nordlund Konsult AB